Актуализация себя - самоактуализация, психология личности - Картина Мира